Kassai Polgári Klub

Kassa, P.O.BOX B-39, 041 19
+421 915 182 396
info@kpk-kok.sk
Palencsárné Csáji Ildikó
A Kassai Polgári Klub rövid története A Kassa Polgári Klub 1998 márciusában alakult és 1998.április 15-én jegyezték be a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumába. Tagjait a kezdetekkor zömében a hatvanas években működő Új Nemzedék Klub egykori tagjai alkották, akik közül már sokan távoztak az élők sorából,így a klub alapítója és első elnöke Csala Kornélia (Csaláné Erdélyi Kornélia) is. Tisztelet emléküknek! 2011.június 29.-ei elnökségi gyűlésen Palenčár Ildikó(Palenčárné Csáji Ildikó) vette át az elnöki tisztséget. A klub célja elsősorban is a közösségépítés. Ennek alávetve határoztuk meg az alapszabályban feltüntetett célokat is. Munkánkban az alapszabály szerint, bárki részt vehet, aki betöltötte 16. évét és érdeklik azok a témák, melyek célkitűzéseink közt szerepelnek. Első székhelyünk, közkedvelt nevén a Vaskapu, ideális helyszín volt sokrétű tevékenységünk lebonyolítására. Első komolyabb pályázatunkat 1999 végén nyertük el, melynek segítségével lehetőségünk nyílott megszervezni egy előadás sorozatott a szenvedély betegségek ellen. A következőkben igyekezetünk arra irányult, hogy részleteket mutassunk be Kassa múltjából, fotódokumentációs kiállításokon és a kiállításokhoz kapcsolódó ismeretterjesztő füzeteken keresztül. Ezeken a nagyobb akciókon kívül, kéthetente hívtunk meg neves előadókat, művelődéstörténészeket, gazdasági, szakembereket, politológusokat, akik tagságunk és támogatóink számára érdekes témákat boncolgattak. Sok esetben tartottunk kétnyelvű esteket, közösen szervezve más nemzetiségű polgártársainkkal. Ezeken az esteken főleg az irodalom berkeiből választottunk olyan szerzőket, akik magyar irodalmi alkotásokat ültettek át saját nyelvükre és fordítva. A leghosszabban tartó,és talán a leggyümölcsözőbb munkánk a Székesfehérvári Kodolányi János Főiskola által vezetett négyszemeszteres történelmi tanfolyam megszervezése volt . A tanfolyam fő védnökségét a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület vállalta. Neves egyetemi oktatók előadásán keresztül sajátíthatták el a tanfolyam hallgatói a magyar történelmi ismereteket. Az előadók kérésünkre készségesen vállaltak egy esti előadást is a további érdeklődök számára. A tanfolyammal járó költségeket a már említett két intézmény fedezte, a helyszint és a szervezési munkát térítésmentesen biztosította a Kassai Polgári Klub. Voltak hagyományőrző rendezvényeink külön az iskolások részére is. Sok lenne mindet felsorolni, de vannak olyan eredményeink, amit nem lehet meg nem említeni. Ezek közé tartozik a Márai Sándor szobrának a felállítása Kassán. Hivatalosan ez a Kassai Magyar Ház tevékenységi köréhez tartozik, de a járulékos költségek és a szervezési teendők túlnyomó része a Kassai Polgári Klubra hárult,amit térítésmentesen végeztünk. Hozzá kell tenni, hogy a Vaskapu bérleti díját, ami évről évre növekedett, zömében a klubunknak kellett előteremtenie, mert akadtak szervezetek, akik kihasználták ugyan az épület minden előnyét, de költségekhez nem voltak hajlandóak hozzájárulni. Egy idő után a helyzet tarthatatlanná vált. A ház feladásával munkánk nehezebbé vált, de töretlenül folytattuk. Bizonyság erre a Műszaki Múzeumban 2005-be rendezett József Attila kiállítás és a 2006-ban megrendezett Rákóczi kiállítás, az 1966-os II. Nyári Ifjúsági Tábor színhelyén, Abarán felállított Németh László emlékoszlop, a Kassán a Wick Béla emléktábla, a Bauer György mérnök által összeállított Kassát bemutató képeskönyv magyar nyelvű kiadása,a mártír gróf Esterházy János,Kassa egykori képviselője szoboravatása születésének 110.évfordulóján és Dr.Molnár Imre:Kegyelem életfogytiglan című,Esterházy gyötrelmeit leíró könyvének bemutatása is. Ezen kívül több, Kassa történelmét bemutató kiállítás rendezése és, hogy most készül a 28. ismeretterjesztő füzetünk, melyet sokszor, csupán a saját anyagi hozzájárulásunkkal tudunk megjelentetni. A füzetek közül érdemes kiemelni a Kassai Aranykincs történetét feldolgozó tanulmányt. Elsősorban is annak okán, hogy ezt a témát magyarul eddig még nem dolgozták fel, továbbá mert kutatásaink közben olyan dokumentumokra is akadtunk, mely szerintünk más irányt szabhat a további kutatásoknak. Hogy mi szerepel terveink között? Szeretnénk nyugodt körülmények között és nem állandó anyagi gondok közepette tovább folytatni a megkezdett munkát, Kassa történelmének, neves személyiségeinek a bemutatását, irodalmi esteket szervezni korunk szerzőinek a bemutatására, és előadások keretében megemlékezni jelentős évfordulóinkról és nagyjainkról.
Kassai Polgári Klub

Aktuális események

Archívum

Könyvbemutató – Magyar Zoltán: Pe...
2023. 04. 26.
Előadás – Mizser Nagy Csilla: „M...
2023. 03. 13.
Könyvbemutató – „Történelem é...
2022. 12. 13.
VI. Radványi Géza Emléknapok
2022. 09. 26.